Logo
Vytisknout Stáhnout PDF

Matemágova úloha - Váhy

Čaroděj Matemág má ve své zemi Abima spoustu zajímavých nástrojů. Jedním z nich jsou i váhy, které v nevyváženém stavu brání hrdinům v průchodu kouzelným prostředím. Děti tak v této úloze pomáhají hrdinům Jakubovi a Terezce umístit dostupná závaží na váhy tak, aby se vyvážily, a hrdinové mohli pokračovat dále ve svém putování za čarodějem Matemágem.

Váhy

Proč jsou váhy zajímavé?

Váhy jsou jedním ze základních modelů, na kterém se děti učí řešit rovnice. Pokud na obou miskách vah leží stejně těžká závaží, děti vidí, že jsou obě strany vah v rovnováze - můžeme mezi ně dát pomyslné rovnítko. Když ale váhy v rovnováze nejsou, děti zjišťují, že je to tím, že je jedna strana těžší či lehčí. Díky těmto znalostem získají představu o tom, co vlastně matematické vztahy rovnic reálně znamenají.

žárovka

Co Váš malý matematik díky Vahám objeví a získá?

  • Pozná základní vztahy mezi čísly - větší, menší, rovná se, apod.
  • Rozvine schopnost řešit aritmetické operace jako sčítání a odčítání.
  • Dokáže použít ekvivalentní úpravy rovnic - rovnováha se nezmění, odeberu-li kupříkladu z obou misek závaží stejné váhy.

Ptejte se při hře

Zahrejte si s dítětem Matemágovy váhy. Během společného hraní hry pokládejte “hádanky” a doplňující otázky. Společná diskuze motivuje dítě k hlubšímu zamyšlení. Jako inspirace Vám mohou sloužit následující otázky:

Váhy

lehká úloha

Co se stane, pokud na prázdné místo na pravé misce přidáme závaží o hmotnosti 1 kg?

středně těžká úloha

Jaké závaží můžeme z obou misek odebrat, aniž by se váha vychýlila z rovnováhy?

těžká úloha

Kolik cihel na sobě (viz “cihlové závaží”) by dosáhlo stejné výšky jako “špalkové závaží” těžké 3 kg?

Tipy na společné aktivity

  • Vyrobte si váhy z ramínka na šaty - na jeho konce můžete zavěšovat pytlíky s různými závažími (předměty).
  • Zkuste si vážení kuchyňskou vahou nebo jinou - porovnávejte váhu různých předmětů.
  • Najděte hřiště s houpačkou podobnou váze.

underlineNezapomínejte underline

Nezapomínejte na obecné principy. Ptejte se dětí, jak dospěly k výsledku dané úlohy. Nechte si vysvětlovat postup řešení. Chyby vnímejte pozitivně, jsou prostředkem učení se, hledejte jejich příčiny. Vnímejte, zdali úloha děti baví, nevnucujte jim vlastní řešení.

© 2023 Techsophia